Tarcica budowlana


Tarcica budowlana jest produktem podłużnego cięcia okrągłego surowca drzewnego. Tarcica konstrukcyjna musi spełniać określone przez normę PN-EN parametry wytrzymałości. Norma wskazuje również granice odchyleń od standardowych wymiarów, a także dopuszczalne wady obróbki. Tarcica budowlana podlega oznakowaniu z uwzględnieniem klasy wytrzymałości, oznakowania CE oraz informacji o producencie. Tarcica budowlana stosowana w przemyśle budowlanym i konstrukcyjnym może być docinana na długość, bez ingerencji w jej grubość i szerokość, aby nie utraciła ona swoich parametrów. Zapraszamy do zapoznania się z asortymentem tarcicy budowlanej, dostępnym w naszej firmie w Wielkopolsce!


ułożone ciemne deski

 

Podział tarcicy ze względu na sortymenty


Ze względu na zróżnicowane parametry tarcica iglasta oraz liściasta została podzielona na określone grupy. Polskie Normy zaklasyfikowały tarcicę iglastą pod względem jej wymiarów do następujących sortymentów:

  • deski, czyli tarcica o grubości 19–45 i szerokości 75–250 mm,
  • bale, tj. tarcica o grubości 50–100 i szerokości 100–250 mm.

Ze względu na przekrój poprzeczny wyróżnić można następujące typy tarcicy:

  • listwy, czyli tarcica o przekroju poprzecznym od 12/24 do 29/70 mm,
  • łaty, które mają przekrój poprzeczny od 38/63 do 75/140 mm,
  • krawędziaki o przekroju od 100/100 do 175/175 mm,
  • belki, tj. tarcica o przekroju od 200/200 do 275/275 mm.

Parametry tarcicy iglastej oraz liściastej są zbliżone. Wprowadzenie podziału tarcicy na poszczególne rodzaje służyć ma zachowaniu powtarzalności produktów, a tym samym zapewnieniu wysokiej jakości drewnianego surowca.